ENG
Home

Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН 5 БАТАЛГАА

1. ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Хадгалалтын хугацаа хэтэрсэн бүтээгдэхүүн худалдахгүй. Илэрсэн тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг сольж 1000 оноо нэмж олгох баталгаа

2. БУРУУ ТООЦООЛОЛ

Бид бүтээгдэхүүний үнийг тогтмол шалгана. Хэрэв кассанд үнэ зөрүүтэй, давхар бичигдсэн алдаа гарвал 1000 оноо олгож буцаалт хийх баталгаа

3. БАРАА БУЦААХ

Бараа буцаах журмын дагуу түргэн шуурхай буцаах баталгаа /3 хоног/

4. БАРАА СОЛИХ

Бараа солих журмын дагуу түргэн шуурхай солих баталгаа /7 хоног/

5. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САНАЛ, ГОМДОЛ

Санал гомдлыг хүлээн авч 3 хоногийн дотор хэрэглэгчдэд хариу өгч, шийдвэрлэх баталгаа

Recent posts