ENG
Home

Ерөнхий

Имарт нь орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзэгч, нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлагч байх болно


Имарт-ын Нийгмийн хариуцлагын үндсэн 4 үзэл баримтлал
Нийгмийн Хариуцлагын Менежментийг Хэрэгжүүлэх Бидний Чиг Бодлого

Эзэмшлийн бүтэц

Түнш компаниудтай хамтран ажиллахдаа Бизнесийн Үндсэн зарчмаа баримталж, хэлтэс бүрээр Хариуцлагын Менежментийг мөрдөнө

Нийгмийн бүлгүүд

Ажлын байр бий болгох замаар тухайн орон нутгийн иргэдтэй хамтдаа хөгжинө

Шударга наймаа

Түнш компаниудтайгаа хамтдаа өсөж дэвжихээ баталгаажуулж, хуулийн хүрээнд хамтран ажиллана

Хүний ба Хөдөлмөрийн эрх

Хүний эрхийн болон Хөдөлмөрийн хуулийг сахин мөрдөх, ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хязгаарлагдмал нийгмийн тодорхой бүлгүүдээс ажилд авах

Байгаль орчин

Байгальд ээлтэй дэлгүүрийг бий болгох, мөн Байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Хэрэглэгчид

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжих, итгэлцлийг улам бэхжүүлэх