ENG
Home

Компанийн нийгмийн хариуцлагын бизнесийн ёс зүй

Бид ил тод бизнесийг эрхлэн явуулахаа амласанИмартаас харилцагчиддаа Ил тод менежменттэй байхаа зарлалаа

Имартаас “Чингис” зочид буудалд “Харилцагчийн өдөр” арга хэмжээг 2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд тус арга хэмжээнд Монголын нэр хүндтэй 300 орчим аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцсон. Энэхүү арга хэмжээгээр Имарт харилцагчиддаа Ил тод менежментээр үйл ажиллагаагаа явуулхаа амлалаа.