ENG
Home

Ярилцлага

Ярилцлагыг Хүний нөөцийн ажилтан болон тухайн ажлын байрны Удирдлага хамтран хийх бөгөөд ажлын байрны онцлогоос хамаарч хэд хэдэн удаагийн ярилцлага хийж болно. Ярилцлагын үед асуултанд хариулахдаа нээлттэй, өөрийнхөөрөө байж дэлгэрэнгүй хариулахыг хичээгээрэй.  Ярилцлагын явцад тантай ярилцаж буй ажилтнаас ажлын байр болон сонгон шалгаруулалттай холбоотой аливаа асуултыг нээлттэй асууж болно. 

Ярилцлагын үе шатны шийдвэрийг Хүний нөөцийн ажилтан ярилцлагаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан танд мэдэгдэнэ.