ENG
Home

Хөнгөлөлт хангамж

Нийгмийн халамжийн системийн хүрээнд ажилтны нэр дээрх мөнгөн  хуримтлалын данс, дэлгүүрээс хөнгөлөлттэй худалдан авалт хийх,  фитнес, бялдаржуулах  клубээр хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх, эрүүл мэндийн  үзлэг шинжилгээнд хамруулах гм үйлажиллагааг хэрэгжүүлдэг.