ENG
Home
Мэдээ болон бичлэг
 • Байгууллагын соёл
  2021.06.23
  Таны хүсэл тэмүүлэл, шинэ санал санаачлагыг үргэлж дэмжин ажиллах найрсаг баг хамт олноор таныг угтан авна.
  Read more
 • Цалин
  2021.06.23
  Ажилчдын мэргэжлийн ур чадварт үндэслэсэн өрсөлдөхүйц цалин хөлс, нэмэгдэл цалин олгодог. Тухайлбал өөрийн мэргэшлийн чиглэлээр олон улсын, дотоодын тэмцээн уралдаанаас шагналт байр эзлэх бүрт  нэмэгдэл урамшуулал олгодог. Ажиллагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг олон улсад хэрэгжиж буй гүйцэтгэлийн менежментийн системийн дагуу  үнэлж ж...
  Read more
 • Хөнгөлөлт хангамж
  2021.06.23
  Нийгмийн халамжийн системийн хүрээнд ажилтны нэр дээрх мөнгөн  хуримтлалын данс, дэлгүүрээс хөнгөлөлттэй худалдан авалт хийх,  фитнес, бялдаржуулах  клубээр хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх, эрүүл мэндийн  үзлэг шинжилгээнд хамруулах гм үйлажиллагааг хэрэгжүүлдэг.
  Read more
 • Карьер, Сургалт
  2021.06.23
  Цаг үеийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн тасралтгүй сурч хөгжин, шинэ мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэх боломж нээлттэй Ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээнд үндэслэсэн мэргэжил, ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрийг тасралтгүй хэрэгжүүлдэг. Шинэ ажилтанд зориулсан 1:1 ажлын байран дээрх ганцаарчилсан сургалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх Бид өндөр үр...
  Read more