ENG
Home
Мэдээ болон бичлэг
 • Анкетын сонгон шалгаруулалт
  2021.06.18
  Ажил горилогч та сонирхсон ажлын байранд анкет илгээснээр тухайн ажлын байранд тохирох эсэх эхний шалгаруулалтанд орох юм. Харин та анкет бөглөхдөө дээд хэсэгт байрлах САНАМЖ хэсэгтэй сайтар уншиж танилцан бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлон бичихгүй байхыг анхаараарай. Шалгаруулалтыг Хүний нөөцийн ажилтан болон тухайн ажлын байрны Удирдлагууд хийнэ. Анкетын сонгон шалгаруулалт...
  Read more
 • Ур чадварын тест
  2021.06.18
  Анкетын сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажилдаас ерөнхий ур чадвар, асуудал шийдвэрлэх чадварын тест авахаас гадна зарим ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан мэргэжлийн шалгалт авах, гэрийн даалгавар өгөх, илтгэл танилцуулга бэлдэх зэрэг хэлбэрээр явагдаж болно.
  Read more
 • Ярилцлага
  2021.06.18
  Ярилцлагыг Хүний нөөцийн ажилтан болон тухайн ажлын байрны Удирдлага хамтран хийх бөгөөд ажлын байрны онцлогоос хамаарч хэд хэдэн удаагийн ярилцлага хийж болно. Ярилцлагын үед асуултанд хариулахдаа нээлттэй, өөрийнхөөрөө байж дэлгэрэнгүй хариулахыг хичээгээрэй.  Ярилцлагын явцад тантай ярилцаж буй ажилтнаас ажлын байр болон сонгон шалгаруулалттай холбоотой аливаа асуултыг нээлттэй асууж бо...
  Read more
 • Шийдвэр гаргалт
  2021.06.18
  Сонгон шалгаруулалтын өмнөх үе шатууд явагдаж дууссанаар компанийн Хүний нөөцийн ажилтан, удирдлагууд нэгдсэн шийдвэр гаргана. Хүний нөөцийн ажилтан танд эцсийн шийдвэрийг танилцуулна.
  Read more