ENG
Home

Нэгдсэн карт гэж юу вэ?

Та Имарт болон Скайтелаар үйлчлүүлэхдээ оноо хуримтлуулж, зарцуулах боломжтой.

Мөн хэрэглэгч аль нэг байгууллагын гишүүн байхад л хангалттай юм. Өөрөөр хэлбэл Скайтелийн дугаар эзэмшдэггүй байсан ч тус онооны картыг эзэмших эрхтэй.

Recent posts