ENG
Home

Карьер, Сургалт

  • Цаг үеийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн тасралтгүй сурч хөгжин, шинэ мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэх боломж нээлттэй

  • Ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээнд үндэслэсэн мэргэжил, ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрийг тасралтгүй хэрэгжүүлдэг. Шинэ ажилтанд зориулсан 1:1 ажлын байран дээрх ганцаарчилсан сургалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

  • Бид өндөр үр чадвартай ажилтанг ирэлхийлхээс гадна, ур чадвараа байнга нэмэгдүүлэх хүсэл сонирхолтой ажилтанг сургаж, хөгжүүлж, албан тушаал дэвшиж ажиллах боломжоор бүрэн хангадаг

  • Бид 23 жилийн худалдааны түүхтэй “Wallmart korea”-г өөртөө нэгтгэж чадсан Солонгосын №1 жижиглэн худалдааны салбараас суралцах боломжийг олгоно.

  • Тухайн албан тушаалд шаардлагатай ур чадварын моделын дагуу ур чадварыг эзэмшүүлж, хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу хувь хүний ур чадвараа хөгжүүлэхэд тань дэмжиж ажиллана